Krisen i Ukraina

Ryssland är Inte Sovjetunionen Vilket Härmed är Bevisat

Rysshatet har blossat upp igen i Sverige.

Utrikesdepartementet och massmedia häller bensin på elden i stället för att gjuta diplomatisk neutralitets-olja på vågorna.

Men vilka brott har egentligen Ryssland begått?

Detta är några av de synder som President Putin blir beskylld för av den USA-ledda västvärlden och som Sverige verkar har anammat med hull och hår:

  • Ryssland har styrt Ukrainas politik även efter upplösningen av Sovjetunionen.
  • Ryssland tog över Krim med vapenmakt och mot folkets vilja.
  • Ryssland förser rebellerna i Östra Ukraina med soldater och vapen.
  • Ryssland hjälpte rebellerna i Östra Ukraina att skjuta ner MH17 (det Malaysiska passagerar-planet).
  • Rysslands aggression är ett hot mot omvärlden (vad kommer efter Krim?).
  • Putin vill återupprätta Sovjetunionen.

(Mina kommenterar till var och en av dessa ”synder” finns mot slutet av detta inlägg).

Som straff för dessa påstådda brott så har USA, EU och vissa individuella länder som står under USA’s inflytande (Canada, Australien, Norge, Japan) inför sanktioner mot vissa utvalda privatpersoner och företag.

Avsikten med sanktionerna är att ”få Ryssland att ändra sitt beteende”. Om de inte gör detta så kan sanktionerna komma att utökas.

Ryssland anser att sanktionerna saknar grund samt att de strider emot internationell lag. Kreml kommunicerade tidigt att man inte tänkte svara med liknande sanktioner men behöll rätten att svara på annat sätt.

Torsdagen den 7 augusti (2014) så införde Ryssland med omedelbar verkan förbud mot import av matvaror (kött, frukt och grönsaker samt mejeriprodukter) från de länder som infört sanktioner mot Ryssland.

Embargot betyder att EU-länderna gemensamt förlorar ca 12 miljarder Euro i försäljning till Ryssland. Detta är ca 10% av deras totala gemensamma export av dessa varor.

Producenter i Rysslands grannländer (som Finland, Polen, de Baltiska länderna samt Norge) drabbas hårdast eftersom en proportionellt större andel av deras export går till Ryssland. Norge exporterar årligen fisk för ca 1.2 miljarder Euro till Ryssland. Eftersom Norge inte ingår i EU, denna summa är i tillägg till de 12 miljarderna som EU-länderna går miste om.

Ryssland har också stängt sitt luftrum för Ukrainska linje-flyg samt överväger att införa begränsningar också för andra länder som har beslutat följa USA’s och EU’s rekommendationer om sanktioner mot Ryssland.

USA, det land som ligger bakom alla beskyllningar och sanktioner mot Ryssland, är det land som drabbas minst. Producenter i EU-länderna får nu betala priset för deras regeringars iver att hoppa när deras hussar i USA säger hoppa.

Naturligtvis så skriker de drabbade mjölk- frukt- och matvaru- producenterna högt. Många kommer att tvingas gå i konkurs eftersom Rysslands importförbud inte endast innebär en direkt förlust utan även en indirekt när priset på deras produkter sjunker på grund av överproduktion.

Polen, Finland och flera andra EU-länder har redan sagt att de kommer att ansöka om bidrag från EU för deras förluster.

Oppositionspartier i, till exempel, Grekland kräver att deras regeringar upphäver sanktionerna mot Ryssland.

Denna upptrappning av ekonomisk krigföring mellan den USA-ledda västvärlden och Ryssland är naturligtvis beklaglig.

Risken för ytterligare upptrappning till en militär konflikt är överhängande. Tyvärr ser det ut som om en militär konflikt är målet för de i väst som ligger bakom konflikten.

Förlusten för de företag som exporterar till Ryssland visar hur integrerad den Ryska marknaden är med den Europeiska.

Detta borde ge en tankeställare till de som jämför Ryssland med Sovjetunionen.

Rysslands överskott från deras export av olja och gas har skapat en helt ny marknad som inte existerade för 20 år sedan.

Den som tror att detta överskott endast har gått till ett fåtal rika oligarker, bör ta en titt på statistiken eller ta en tur till Ryssland och med egna ögon se hur det ser ut där.

Livsmedel, frukt och grönsaker är endast en liten del av vad Ryssarna spenderar pengar på. Redan nu så gör Europas fientliga inställning att antalet besökare från Ryssland drastiskt minskar. I Finland var minskningen i antalet övernattningar i maj 28 % jämfört med maj förra året.

Smarta tillverkare från Europa har redan investerat i rysk produktion av sina varor och kommer nu faktiskt att tjäna på det embargo Ryssland har infört.

Genom sitt medlemskap i EU så har Sverige i praktiken förlorat sin integritet och suveränitet.

När Sverige gick med i EU den 1 januari 1995 så var det klart att man måste ge avkall på vissa angelägenheter som normalt definierar en suverän nation.

EU har befogenhet att reglera handeln mellan medlemsländerna samt handelspolitiken mot övriga världen. Fördelarna med detta marknadsfördes hårt i samband med folkomröstningen om EU 1994.

Nackdelarna med den gemensamma handelspolitiken mot andra länder, exponeras i samband med ett eventuellt avtal med USA inom The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

Det finns dock ingen EU lagstiftning inom utrikes- och säkerhets- politiken som gäller generellt för alla medlemsländer. Alla beslut som gäller EUs gemensamma agerande mot omvärlden inom utrikes- säkerhets- och försvarspolitik måste tas unisont och varje medlemsland har vetorätt.

De sanktioner som ”Väst” infört mot Ryska personer och företag är baserade på falska premisser. Sanktionerna fyller inget syfte för EU och skapar enbart ökad konflikt i stället för att lösa den allaredan spända situationen i Ukraina.

Sanktionerna mot Ryssland är ett uppenbart steg i den ”nya världsordning” som de bankirer som äger det mesta på vår jord har som mål att genomföra.

Tyvärr så medför denna ”nya världsordning” endast fördelar för de 0.01% redan rika och bara nackdelar för resten av befolkningen som förvandlas till slavar under både sina personliga och sina nationers skuldbördor.

Den måste därför genomföras med våld, både genom fysiska krig och genom spridning av falsk information (eller undanhållande av fakta).

Kommentarer till Rysslands påstådda ”synder”.

Anklagelse nr 1: Ryssland har styrt Ukrainas politik även efter upplösningen av Sovjetunionen.

Icke sant. Påverkat, ja, eftersom då båda länderna är grannar och med ett, till största delen, gemensamt språk och med en gemensam historia. Ryssland är också Ukrainas största handelspartner med en hög grad av historisk integrering av marknaderna i respektive land.

Sanningen att säga, så var presidenterna och oligarkerna i både Ryssland och Ukraina under hela 90-talet helt upptagna med att plundra sina respektive länder.

Anklagelse nr 2: Ryssland tog över Krim med vapenmakt och mot folkets vilja.

Helt fel. Krim tillhörde Ryssland fram till 1954 då Chrusjtjov skänkte bort halvön till sin hustrus landsmän i Ukraina. Befolkningen har dock hela tiden känt en stor tillhörighet till Ryssland. Majoriteten är rysktalande och den Ryska flottbasen i Sevastopol är en stor arbetsgivare.

Efter kuppen i Kiev, så skedde en fredlig folkomröstning (dokumenterat under Rysslands beskydd men utan något tvång) som helt klart och på ett demokratiskt sätt visade folkets vilja att tillhöra Ryska Federationen.

Anklagelse nr 3: Ryssland förser rebellerna i Östra Ukraina med soldater och vapen.

Officiellt så har Ryssland hittills inte ställt några reguljära trupper eller material till rebellernas förfogande. Man har dock inte gjort något för att förhindra frivilliga att ansluta sig till båda sidorna i inbördeskriget. Man har heller inte gjort mycket för att förhindra finansiering av rebellerna från Janukovitjs och andra personer och organisationer i Ryssland.

Sverige tillåter svenskar att både delta som och rekrytera andra lego-soldater i Sverige för att slåss på Juntans sida och det verkar som om Svenska UD uppmuntrar detta.

Anklagelse nr 4: Ryssland hjälpte rebellerna i Östra Ukraina att skjuta ner MH17 (det Malaysiska passagerar-planet).

Helt osant. USA’s statsdepartement och massmedia i väst anklagade genast rebellerna för att ha skjutit ned planet med hjälp av en luftvärnsrobot som Ryssland försett dem med. De ”bevis” de hade att komma med var dock helt klart fabricerade (och dessutom i förhand, vilket tyder på att attentatet var planerat av de som förberedde ”bevisen”).

Nu, mer än en månad efter katastrofen, så hemlighåller USA, UK, Holland och Ukraina resultatet av den officiella utredningen vilket klart visar vilka som egentligen var de skyldiga. Tyvärr verkar västvärldens (inklusive Sveriges) massmedia inte ha något intresse att hjälpa sanningen om denna tragedi att spridas.

Anklagelse nr 5: Rysslands aggression är ett hot mot omvärlden (vad kommer efter Krim?).

Detta är ett ständigt återkommande tema som har sin grund i propagandan från väst under det kalla kriget. I själva verket så har varje aggression under de senaste 200-300 åren varit initierade av Väst. (Med ett par tveksamma fall under den första halvan av 1800-talet).

Många Rysslandskritiker använder Tjeckoslovakien 1968 och den s k ”Brezjnev-doktrinen”, som exempel på Rysk aggression. I själva verket var det ett ingripande inom ramen för Warszawa-paktsavtalet. NATO har en liknande klausul i sitt avtal.

Anklagelse nr 6: Putin vill återupprätta Sovjetunionen.

Detta är en medveten vantolkning av Putins uttryck att Sovjetunionens upplösning var ett misstag och en stor katastrof.

Detta innebär inte att han varken önskar eller tänker ta till vapenmakt för att ”rätta till detta misstag”.

Den katastrof han menar är av humanitär karaktär. ”Miljoner ryssar gick och lade sig i ett land och vaknade upp i ett helt nytt, och ofta främmande”, är ett fritt översatt uttryck som Putin har använt.

Många före detta Sovjet-republiker har förvisso behandlat ”sina” ryssar på ett brutalt sätt (t ex Lettland där ryssar fortfarande är statslösa), men ingen har gått så långt som Ukraina nu gör.

Putin menar också att nerbrytningen av Sovjetunionens gemensamma marknad var onödig. Detta är något han nu försöker att rätta till med den nya Eurasiska tullunionen.

I själva verket så hänför sig så gott som alla anklagelserna mot Ryssland till Sovjet-tiden, och framförallt till Stalin-tiden.

De flesta i Ukraina (och andra länder inom före detta Sovjetunionen) som beklagar sig över hur de blev behandlade under Stalins terror glömmer att de som led mest och med det högsta antalet offrade liv faktiskt var ryssarna själva. Det är också värt att komma ihåg att Stalin inte var ryss utan från Georgien. Hans efterträdare, Chrusjtjov, gjorde sin karriär inom kommunist partiet i Ukraina, vilket förmodligen bidrog till hans iver att ”överföra” Krim till Ukraina i 1954, endast ett år efter han kom till makten

USA och EU har spenderat flera miljarder dollar på att underblåsa de friktioner som fanns inbyggda i Ukraina. Sverige har bidragit med en och en halv miljard kronor (genom SIDA) samt mer än 200 miljoner årligen sedan 1995 genom Sveriges Ambassad i Kiev. Det är mycket av våra skattepengar som har gått åt för att lära Ukrainska ungdomar att skräna ”Putin huilo-o-o La la la”

Similar Posts

Kommentera