Om mig

Varför finns iRyssland.nu och vad den kan ge dig

Ryssland är felrepresenterat i Svensk massmedia (och i vår utrikespolitik). En stor del av innehållet på “i Ryssland nu” kommer därför att ägnas åt att förklara hur det i verkligheten är (i alla fall som jag ser det) och hur Sverige skulle kunna agera mera neutralt (och till vår fördel).

Detta är min bakgrund som ger mig ett unikt perspektiv och förmåga att förmedla vad som sker i Ryssland nu:

  • Tid och intresse av att följa Ryssland inrikes- och utrikespolitik i Rysk, Svensk och internationell massmedia.
  • Brett kontaktnät i och utanför Ryssland.
  • De senaste åren som egen företagare i Ryssland.
  • I Ryssland sedan 1993. 13 år som representant för de första och största utländska investerarna i Ryska mobiltelefonibolag.
  • f.d. styrelsemedlem  i “Association of European Businesses” (och ordförande i dess telekommunikationsgrupp under Rysslands WTO-förhandlingar).
  • f.d. styrelsemedlem i Rysslands största dagstidning (Komsomolskaya Pravda).
  • 36 år i Svenska Flottan (de sista 20 åren på reservstat), till stor del ägnade åt att övervaka Warszawa-paktens övningar i Östersjön samt åt att försöka hitta ubåtar i våra vatten.

Vill du sända mig ett privat meddelande så kan du göra det från denna sida.