Ryssland_och_historiens_borjan_Morgan_Olofsson
Om Ryssland

Bokrecension: ”Ryssland och Historiens Början” av Morgan Olofsson

”Ryssland och Historiens Början” av Morgan Olofsson

Ryssland_och_historiens_borjan_Morgan_Olofsson
Ryssland och historiens början – Morgan Olofsson

”Frihet och demokrati ifrågasätts. Auktoritära krafter sprider sig. Vi behöver lära oss av historien för att framtiden ska bli mer demokratisk.”

Så beskriver författaren själv innehållet i sin bok. En bok som ska visa hur det ”ideologiska kriget började om i Ryssland på 1990-talet”.

Författaren till ”Ryssland och Historiens Början”, Morgan Olofsson, var utrikeskorrespondent för SVT i Moskva 1995-1999. D v s mitt under den turbulenta övergången från Sovjetunionens kommuniststyre till Jeltsins chock-terapeutiska införande av västs nyliberala marknadsekonomisystem.

Boken tar utgångspunkt ifrån intervjuer med och händelser runt personer som Olofsson lärde känna på 90-talet samt en uppföljning av deras erfarenheter fram till våren 2018.

Olofsson ger en intressant inblick i den enorma förändringen, under relativt kort tid, som den ryska befolkningen fick uppleva.

Ryssland och historiens början Morgan Olofsson bakomslag
Ryssland och historiens början Morgan Olofsson bakomslag

Han gör det dock utifrån sin egen liberala synvinkel, utgående ifrån nyliberalismens ideologiska slagord om Demokrati och Frihet kastade mot ”Auktoritära Krafter”.

Olofsson visar förståelse för ATT ny-liberalismen gick på grund, inte bara i Ryssland utan också i fler och fler länder i Europa samt även i USA, men inte så mycket VARFÖR.

”Det som hände i Ryssland på 1990-talet var en otroligt snabb förändring som ledde till en stark motreaktion. Det var en förändring där friheten ökade och det tidigare slutna landet öppnade fönstret mot omvärlden, men där även osäkerheten och rotlösheten växte. Det saknades en idé om vart Ryssland var på väg.”

I själva verket så fanns det en klar idé hos de dollar-imperialistiska krafter som, med hjälp av inhemska oligarker och köpta politiker, lanserade sin chock-terapi mot Ryssland och det ryska folket.

Idén var densamma som de genomfört i hela ”Väst”, sedan 70-talet. Minst. Den går ut på att utnyttja nyliberalismens ideologi för att få maximal effekt av den amerikanska dollarn som 1971 frikopplades från guldmyntfoten.

Kopplingen mellan den amerikanska dollarns pappersekonomi (fiatpengar), nyliberalismen och Rysslands chock-terapi under 90-talet är synlig för många. Men uppenbarligen inte för Morgan Olofsson.

Som journalist, såg han inte den enorma fattigdom som snabbt bredde ut sig efter att två devalveringar av rubeln (1993 och 1998) raderat ut alla besparingar?

Såg han inte alla de som stod runt Metro-nedgångarna och försökte sälja sina få tillgångar (inte bara i regionerna, men och i själva Moskva)?

Var han inte, igen som journalist, intresserad av hur ”The Harvard Boys Did Russia”?

Genocide-Russia-and-the-new-world-order_Sergei-Glazyev
Genocide-Russia-and-the-new-world-order – Sergei-Glazyev

Om han hade varit mera uppmärksam och journalistiskt nyfiken, så kunde han ha läst Sergei Glasyevs ”A Genocide: Russia and The New World Order 1999” och fått en bättre bild av den nyliberala katastrof som drabbade det ryska folket under 1990-talet.

Det som främst fallerade när Chicago-skolans nyliberala ekonomiska modell drabbade Ryssland var denna lilla del av dess grundares, Milton Friedmans, teori:

Milton: On Social Responsibility of the Corporation

“In my book Capitalism and Freedom, I have called it (social responsibility) a ‘fundamentally subversive doctrine' in a free society, and have said that in such a society, ‘there is one and only one social responsibility of business–to use it resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud.‘”

I Ryssland, under Jeltsin, så satte de ryska oligarkerna, tillsammans med utländska banker och IMF, reglerna för att rigga marknaden med svindel och bedrägeri.

Jeffrey Sachs: "Billionaires reach for the stars while world suffers"
Jeffrey Sachs: “Billionaires reach for the stars while world suffers”

En av de amerikanska konsulenter som var med i Ryssland under 90-talets chock-terapi, Professor Jeffrey D. Sachs, erkände nyligen det nyliberala misslyckandet, inte bara i Ryssland, utan rent generellt, i en CNN-artikel.

Billionaires reach for the stars while world suffers

Jeffrey Sachs har tydligen slutat att lyssna på de neoliberala locktonerna från sådana som Friedmans, Summers, Krugmans och Stiglitz ekonomi-instrument.

Det framkommer helt klart av hans artikel i CNN samt kommentarerna på Twitter nedan.

@JeffDSachs Twitter
@JeffDSachs
@JeffDSachs @irysslandnu
@JeffDSachs @irysslandnu

Morgan Olofsson, som nu kandiderar till en riksdagsplats för Liberalerna, följer dem dock fortfarande.

Mot den kollaps som är oundviklig när tillräckligt många av de 99% upptäcker hur körda de blivit av de 1% förmånstagarna till den neoliberala ekonomimodellen.

Och då tar jag inte ens tagit hänsyn till det moraliska och spirituella sammanbrott som de neoliberala idealen om ”kollektiv individuell frihet” (på majoritet-samhällets bekostnad), har medfört.

Morgan Olofsson är fast i sin neoliberala drömvärld och det avspeglas i ”Ryssland och Historiens Början”.

Det betyder dock inte att den inte är värd att köpa och läsa.

Varje skildring av Ryssland och ryska uppfattningar, även om filtrerade genom olika ideologiska filter, ger läsaren en något bättre förståelse för detta enorma land och dess otroligt diversifierade folk.

 

 

 

 

Kommentera