Ryssland under Putin
i Ryssland

Kommer Sveriges Utrikespolitik Efter Valet Att Kunna Förhindra Ett Tredje Världskrig?

I dag gick Sverige till val. Hälften av rösterna har räknats när jag skriver detta. Ett regeringsskifte verkar vara på gång. Sverige Demokraterna kan bli vågmästare.

Jag måste erkänna att inte har följt med i alla detaljer i valdebatten. Men jag hoppas att utrikespolitiken kommer att bli mer inriktad mot vad som är bra för Sverige och inte endast mot vad som är bra för USA.

För att uppdatera mig på vad som anses vara de mest brännande frågorna så gick jag därför idag igenom Dagens Nyheters ”Valkompass”. Måste säga att graden av brännhet varierade avsevärt mellan de mest heta och de, i alla fall för mig, helt kalla frågorna.

Här till höger är mitt resultat efter att har gått igenom de 30 frågorna>>>>

Dagens-Nyheter-Valbarometer-2014Inget parti kommer att representera mina åsikter till 100%. Intressant nog så kom det minsta partiet närmast. Och jag som inte ens är kvinna!

Kanske speglar det min ”Russificering” efter många år i Ryssland? I motsats till vad de flesta i Sverige tror, så har man i Ryssland faktiskt en ganska så ”mjuk” (det vill säga ”feminin”) hållning till de flesta frågor.

Det är väldigt märkbart för den som analyserar budskapet som kommer från de olika sidorna i Ukraina-konflikten.

När USA, Canada och EU-länderna kommer med hot och sanktioner samt stöder Kiev-juntans mördande av civilbefolkningen i Donbass, så talar Putin och Lavrov om förhandlingar och eld upphör.

Efter att på senare tid ha satt mig in i motiven bakom stormaktsblockens agerande, så är min uppfattning klar.

EU’s enfaldiga stöd till den 0.1 procentiga elit som äger de flesta tillgångar och regeringar i ”väst” (Australien och Israel inkluderade), är på väg att föra världen mot dess undergång.

Valet i Sverige kan ha en viss betydelse. Det utrikespolitiska ställningstagandet måste dock renodlas.

I själva verket är valet enkelt. Antingen så fortsätter Sverige att stödja den elit som vill införa en ”ny världsordning” med en ”världsregering” som styr över alla tillgångar på jorden.

Eller också så vaknar vi Svenskar upp och blir medvetna om riskerna och nackdelarna med denna nya världsordning och börjar se oss om efter andra alternativ.

För de som inte vill styras av den 0.1 procentiga eliten, så gäller följande:

  • Utträde ur EU om inte EU återgår till att vara endast den handels allians som vi blev ”sålda” på under folkomröstningen 1994.
  • Inför en utrikespolitik som gynnar Sveriges intressen (utan att skada andra länders).
  • Ta tillbaka kontrollen över Riksbanken och se till att den Svenska kronan har backning av guld.
  • Glöm allt som har med NATO i dess nuvarande form (som ett verktyg för införandet, med våld, av den nya världsordningen). Stöd bekämpningen av fanatiska extremistgrupper genom FN.
  • Stoppa privatiseringen av sjukvården och skolan. Förenkla skattesystemet. Nationalisera råvaru-tillgångar.
  • Reglera för att pengar som företagen tjänar i Sverige ska komma Svenskarna till godo i första hand.
  • Reglera för att skapa fler jobb för både Svenskar och invandrare.
  • Låt invandrare komma till Sverige, men låt dem klara sig själva här liksom alla andra måste göra.
  • Satsa på billig och förnyelsebar energi. Eftersom vi inte har olja och gas, så är kärnkraft är ett bra alternativ.

Om vi gör detta i Sverige, så kanske vi kommer att se lika stora framgångar som Ungern och, hör och häpna, Ryssland.

Bilden nedan visar hur Ryssland har utvecklats under Putin från att har varit bankrutt efter att oligarkerna med god hjälp av IMF (Internationella Valutafonden) hade plundrat landet på alla Rysslands tillgångar under Jeltsin.

Tänk på att Ukraina idag är i exakt samma situation som Ryssland var i slutet av 90-talet. Vad är bäst för dem? Att följa Rysslands exempel eller ”västvärldens”?

Ryssland under Putin

Similar Posts

Kommentera