monopol-bankir
Ryssland under attack

”Pengarna eller livet” – Vem Vinner Kapplöpningen Mot Dollar-Döden?

”Pengarna eller livet”, är en välkänd fras från gamla amerikanska gangsterfilmer.

Samma hot kommer i dag från finansiella gangstrar på en global geo-politiskt nivå.monopol-bankir

Den US-dollar baserade världsekonomin är idag som ett Monopol-spel där den spelare som sköter banken kan trycka och dela ut obegränsat med pengar till sig själv och utvalda medspelare. Han kan också dela ut egen-författade Chans- och Allmännings- kort till vem som helst, när som helst och oavsett situationen på spelbordet.

Denna spelare har också ett fungerande slagskepp som spelpjäs. Hatten, bilen, fingerborget eller skon har inga försvar.

I verkligheten så är denna spelare en liten grupp bankirer som vill använda sitt monopol på att skapa amerikanska dollar (i Federal Reserve) till att kontrollera alla energi- och råvaru-resurser i hela världen.

I stället för nationella, demokratiskt valda, regeringar, så vill de skapa en värld-regering som jobbar för dem och inte för de nationella folkens bästa.

Nationella ledare ska reduceras till administrativa tjänstemän, vilket redan pågår för fullt inom EU, med Grekland och Portugal som de första offren.

Ägandet av Federal Reserve är alltså fundamentet för dessa bankirers världsdominans.

De två andra pelarna som deras dollar-ekonomi vilar på är 1) USA:s militära dominans och 2) användandet av dollar som transaktions-valuta för olja.

Internationella finansinstitutioner som Världsbanken och Internationella Valutafonden (IVF) hjälper bankirerna att ta över nationella natur-tillgångar och lönsamma bolag.

Flera nationer, inte minst USA och Japan, har byggt upp så stora skulder att de svårligen kan återbetalas. Vilket gör dem till lydiga undersåtar till deras långivare.

Detsamma sker nu inom EU, där Grekland och Portugal i princip övergår till att ägas av de globala bankirerna och deras lokala partners.

Dollarn har dock urvattnats så mycket att den inte längre har något egenvärde. Detsamma gäller för Euron och alla andra EU-valutor, inklusive den Svenska kronan, som är knutna till dollarn och vars utgivare följer en liknande finansiell policy.

Systemet bygger därför på att hela tiden kunna trycka nya pengar och använda dem för att skuldsätta, inte bara företag och personer, utan också hela nationer.

Ett sådant system kan endast överleva så länge det inte finns något alternativ och så länge som det går att förbigå demokratiska processer med hjälp av massmedia och köpta politiker. Eller med hjälp av våld.

När Sovjetunionen löstes upp 1991, så drogs de flesta länder i Östeuropa in i dollar-systemet.

EU-expansion och IVF-lån fick fart på deras ekonomier, men tillväxten skedde med lånade pengar och med hjälp av försäljning av statliga tillgångar till globala företag och banker.

Även Ryssland fick, under 1990-talet, se sina natur-tillgångar stulna av de globala bankirerna och deras Ryska oligark-partners.

När Putin kom till makten år 2000, så var hans uppgift att ”ta tillbaka Ryssland”. (jämför lite med Trumps slogan i den pågående valkampanjen i USA)

Putin lyckades på kort tid stoppa den splittring av Ryssland som var igångsatt av de globala bankirerna med hjälp CIA's islamska lego-terrorister.

Han stoppade också skatte- och penga- flykten och såg till att staten skapade nog med intäkter för reformer och återuppbyggnad inom så gott som alla sektorer. Inte minst försvaret.

Ryssland skapade också ett internationellt samarbete, BRICS, med de få stora ekonomier (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) som fortfarande hade en något så när självständig finansiering.

Från det gamla Sovjetunionen så skapades en handelsallians, EEU, mellan Ryssland, Vitryssland och Kazakstan med Kirgizistan och Armenien i kö för anslutning.

Kina tog initiativet till en ny bank, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), som ett alternativ till Världsbanken och IMF.

Sammantaget så var allt detta en katastrof för den globala bank-eliten och precis det som deras huvud-ideologer varnat för att måste förhindras.

Ryssland har också klart visat (i Putins tal samt med reaktioner i Ukraina och i Syrien) att de inte längre accepterar en världsordning som bygger på ”västs” regimförändrings modell, varken geo-politiskt, ekonomiskt eller militärt.

Globalisterna inser att initiativet börjar glida dem ur händerna. Fler och fler inflytelserika personer börjar förstå hur spelet är riggat och i vilken riktning det tar dem.

Även om bankirerna fortfarande kontrollerar de största media-kanalerna, så är processen nu för synlig för att kunna fortsätta gömmas under ”konspirationsteori” täcket hos alternativ media.

Ryssland måste därför kuvas och föras tillbaka in i dollar-ekonomin innan den helt kollapsar (eller innan USA får en ledning som inte styrs av bankirerna).

Attackerna mot Ryssland som pågår just nu är …

 • Ekonomisk krigföring genom sanktioner, oljepriset och exkluderande hemliga handelsavtal.
 • Informationskrig genom en svartmålningskampanj riktad mot President Putin personligen.
 • Geopolitisk krigföring genom utpressning av allierade.
 • Civil krigföring genom uppvigling av nationell opposition.
 • Militär krigföring med proxy krig på minst två fronter (Ukraina och Turkiet/Syrien) samt förberedelser för ett direkt militärt anfall med framflyttning av NATO-styrkor till Rysslands gränser.

Målet med attackerna är uttalat att få bort Putin från Kreml och ersatt med en mera dollar-vänlig regim.

Ryssland försvarar sig …

 • Ekonomiskt genom att devalvera rubeln för att motverka ett lägre oljepris samt genom mot-sanktioner för att stimulera inhemsk produktion och konsumtion.
 • Ekonomiskt också genom nya betalningssystem som inte använder dollarn som transaktionsvaluta.
 • Mot informationskriget genom sina egna och lojala kanaler, begränsandet av utländskt inflytande över inhemsk media samt genom att påpeka och vända den, ofta uppenbart lögnaktiga, propagandan i västerländsk media.
 • Mot geopolitisk påverkan mest genom att låta saker ha sin egen gång eftersom globalisterna här gör ett bra jobb med att motarbeta sitt eget syfte.
 • Mot den civila krigföringen genom att begränsa möjligheterna för icke-statliga organisationer att verka och att finansieras från utlandet.
 • Mot den militära krigföringen genom egna initiativ i proxy-krigen samt uppgradering av det militära försvaret, inte minst luft-försvaret och kärnvapen-triaden.

Än så långe så håller Ryssland ut bättre än vad många analytiker trodde eller hade hoppats på. Ekonomin krymper, men inte katastrofalt.

Även med ett mycket lågt oljepris, så kommer de reserver som Ryssland lyckades bygga upp medan oljepriset var högt, att räcka i minst två år utan att behöva tumma avsevärt på budgeterade program.

Nästa presidentval i Ryssland ska äga rum innan Mars 2018. Putin kan, enligt konstitutionen, bli omvald för ytterligare en sex-års period.

Teoretiskt sett så skulle de globala bankirerna ha två år på sig att nå sitt mål att kuva Ryssland genom ett ”fredligt” regimskifte. Detta under förutsättning att missnöjet med Putin internt i Ryssland blir stort nog för att han, skulle förlora i ett omval (vilket är ganska så osannolikt).

I praktiken så kommer ett avgörande troligen i år, 2016.

Valen till Riksdagen (Duman) och lokala val kommer att ge en finger-visning om ett ökat missnöje med den sittande regeringen. Det kommer dock inte att bli så stort som “oppositionen” hoppas på, vilket kommer att leda till demonstrationer från den lilla minoriteten, många med utländsk backning.

Presidentvalet i USA tillsammans med accelerationen i sammanbrottet hos USA:s samarbetsländer i Mellanöstern (främst Saudi-Arabien och, i viss mån, Turkiet) kommer att framtvinga ett avgörande.

Flykting-situationen i Europa och den växande ekonomiska krisen inom EU och övriga västvärlden, påskyndar processen genom skapandet av klyftor i Europa.

De bankirer som styr dollar-ekonomin och därmed USA:s utrikespolitik börjar nu få panik. Börserna runt om i världen kraschar och deras allierade förlorar stora värden.

Det går snabbt emot en situation då alla verktyg som hittills använts för att få Ryssland till att ge upp, inte räcker till. I alla fall inte i tid för att rädda dollar-ekonomin.

Detta för världen närmare och närmare en militär attack direkt mot Ryssland. En sådan attack kan komma i stort sett var som helst och kommer säkert att starta med en falsk flagg händelse (svart svan).

Generalerna i Pentagon och hos NATO i Bryssel vet att de inte kommer att kunna nå ett snabbt avgörande genom ett konventionellt krig. En attack med konventionella vapen kommer också att samla den Ryska befolkningen för ett patriotiskt försvar.

En falsk flagg innehållande kärnvapen och snabbt eskalerande till en massiv attack mot Rysslands största städer och baser, är därför enda chansen för USA/NATO att ”vinna” ett krig.

Förhoppningen (hos USA:s strateger) är att Ryssland inte kommer att ha tillräckligt med vedergällningskraft för att allvarligt skada USA samt att Kina kommer att hålla sig neutralt för att se vem som vinner.

Fruktansvärt domedags-scenario, ja, men tyvärr mycket realistiskt och uppbackat av redan existerande planer och ideologier i USA.

Förhoppningsvist nog, så innebär detta scenario också att fler och fler börjar inse att världen (eller i alla fall Europa) går mot sin undergång. När tillräckligt många i tillräckligt påverkande befattningar (militärt och politiskt) förstår vad som verkligen pågår, så kan de också ta tillbaka kontrollen av världens ekonomi.

Detta måste framförallt ske i USA där presidentvalet kan vara en avgörande faktor. Det kan också triggas genom att nationsstater i Europa och Asien, tar kontrollen över sin ekonomi (typ Island).

Den politiska och militära ledningen i USA, som är tillsatt av de globala bankirerna, måste till varje pris behålla kontrollen över Europa, speciellt Tyskland och Frankrike. (Storbritannien är redan ”säkrad”).

Ju närmare de kommer till en militär attack på Ryssland, desto mera viktigt blir NATO i förhållande till EU. Ett angrepp på Ryssland kommer därför att inledas med undantagstillstånd och militärt övertagande inom alla NATO-länderna direkt efter den inledande ”falsk flagg” händelsen.

I Sverige är de allra flesta hjärntvättade av de bankir-kontrollerade bolagsmedierna. Höger eller vänster, skillnaden är endast skenbar och utgör en del av manipulationen. Ingen journalist eller krönikör som kan beskriva hur saker som till synes sker spontant, i själva verket hänger ihop, får något utrymme i denna bolagsmedia. Innehållet domineras i stället av ”ryssrädslan” som naturligtvis är en del av den globala oligarkins krigsförberedelser.arresterad-bankir-

Valet som vi alla står inför är om vi ska fortsätta delta i ett riggat monopolspel, eller om vi ska ta över banken och återinföra normala regler som även den som hanterar banken, måste följa.

Similar Posts

Kommentera