En Ny Världsordning
Sverige-NATO

En Ny Världsordning – För Krig Eller Fred?

En Ny Världsordning har diskuterats i mer än etthundra år.

Videon nedan är ett extrakt från en internationell konference, “The New World Order – A Recipe For War Or Peace”, arrangerad av Perdana Global Peace Foundation i Kuala Lampur, Malaysia.

Det går naturligtvis inte längre att avvisa den globala finans-elitens strävan mot en ny världsordning som konspirationsteorier och nivån på deltagarna i denna konferens är ytterligare en bekräftelse på det.

I det ca 30 minuter långa avsnittet möter du först Professor Johan Galtung som presenterar kärnan i sin senaste bok “A theory of civilization : overcoming cultural violence”. Professor Galtungs presentation leder direkt till en paneldiskussion som inleds med en duell mellan den Amerikanska elitens syn på hur nära vi är en ny världsordning som innebär fred på jorden så snart som alla länder anpassat sig till det Amerikanska systemet och mellan en syn som ligger närmare verkligheten.

Den Amerikanska synen presenteras av Professor Thomas P.M. Barnett och den, i mitt tycke, mera verkliga synen, läggs fram av Professor Michel Chossudovsky.

För den som ännu inte har greppat vad konflikterna i världen rör sig om, denna verbala duell kan definitivt hjälpa dig att ta ställning.

Den styrande eliten i västvärlden har taget flera små, och en del större, steg mot skapandet av en världs-regering.

De har kommit längst med ekonomin, där målet är att få alla nationer att antingen direkt ansluta sig till, eller i vart fall knyta sina länders valutor till den Amerikanska dollarn.

Dollarn, liksom de flesta andra valutor, har ju som ni vet inget egentligt reellt värde. Man talar om den “olje-dollar” vars värde bestäms av de energi-resurser som USA kontrollerar. Tydligen är detta inte en bra måttstock eftersom ju dollar-kursen i så fall borde följa olje-priset.

I själva verket så bestäms värdet av dollarn (och Euron) av det förtroende marknaden har för dollarn som transaktionsvaluta. Ju fler som lämnar dollarn som transaktionsvaluta, desto större risk att den förlorar i värde. Det är därför nödvändigt att få alla att använda dollarn i sina transaktioner (speciellt när man lånar pengar). Förtroendet börjar ändå tryta och bank-eliten i New York, London och Frankfurt måste på olika sätt övertyga politikerna om nödvändigheten att använda militär makt för att upprätthålla pengavärdet i väst.

Detta, tillsammans med nödvändigheten för en världsregering att kontrollera världens råvaru-resurser (varav de största finns i Ryssland), ger oss bakgrunden till dagens konflikter runt om i världen (och speciellt i Syrien och i Ukraina).

Similar Posts

One Comment

Kommentera