Ryssland-hot-mot-Sverige
Sverige-NATO

Fördummad Analys Eller Dold Agenda Bakom Svensk Säkerhetspolitik?

Finns det en dold agenda bakom beskrivningen av hotbilden mot Sverige?

Debatten i Sverige om hur vi bör utforma vår säkerhetspolitik har sällan varit mera intensiv eller mera förvirrad än just nu.

Konflikten mellan USA och Ryssland i Ukraina och Syrien samt migrationen av flyktingar från USAs krig i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, och Somalia gör hotbilden svår att överblicka.

Det terrorhot och den flyktingström som av många antas vara en följd av krigen, gör situationen ytterligare komplicerad.

Konflikten i Ukraina påverkar debatten starkast. Naturligt nog, eftersom den är närmast geografiskt och också eftersom Sverige tog (och fortfarande tar) en mycket aktiv roll i skapandet av konflikten.

Ryssland-hot-mot-SverigeHistoriskt sett så är också händelserna i Ukraina lätt att bygga ett hotscenario runt.

Som, till exempel att … ’Vår traditionella ”fiende i öst” har återgått till sitt gamla aggressiva beteende. Nu har de till och med gått så långt att de invaderat och ockuperat delar av ett grannland som bara önskade sig frihet och ett närmande till Europa.’

Även om detta är ett både ofullständig och felaktigt scenario så har så gott som hela det politiska galleriet anammat det. Detsamma gäller för massmedia, oavsett var de anses befinna sig på höger-vänster skalan.

Frågan som bör ställas men som ingen ställer är vad som verkligen ligger bakom den felaktiga analysen av hotbilden mot Sverige – dumhet och inkompetens eller en dold agenda?

Säkerhetsdebattörerna i Sverige verkar vara överens om att det största hotet mot vår nationella säkerhet kommer från ett nyvaknat Ryssland som under dess President Putin har för avsikt att ”återupprätta Sovjetunionen” med militära medel.

Det som skiljer debattörerna är endast på vilket sätt vi bör bemöta detta hot. Alternativen verkar vara: NATO-medlemskap, självständig traditionell neutralitet eller andra försvars allianser (t.ex. med Finland).

Det finns inga paralleller att dra mellan Krim och Sverige.

I själva verket kan ”annekteringen” av Krim, med en korrekt analys, inte användas som grund för ett ökat hot mot Sverige.

Ryssland har ingen flottbas eller militär i Sverige. Befolkningen i Sverige består heller inte till största delen av rysktalande som betraktar sig som ryssar. En folkomröstning i Sverige om att ansluta sig till Ryska Federationen skulle inte samla många ja-röster.

Sveriges engagerade deltagande i ”frigörelsen” av Ukraina och uppbackningen i Svensk massmedia av splittringen av den Ukrainska befolkningen, kan inte göra ”Ukrainas sak till vår” så pass stark så att den påverkar hotbilden mot Sverige.

Hotet mot de baltiska länderna har, av samma skäl, heller inte ökat, även om de nuvarande USA-stödda regeringarna där försöker få det att verka som om det har.

Ja, det finns en betydande minoritet av ”ryss-ättlingar” i de tre baltiska länderna. Och, ja, man skulle kunna tänka sig ett scenario där dessa skulle utsättas för ännu större trakasserier än idag, med syfte att få Ryssland att agera till deras försvar. Att detta skulle leda till ett Rysk militärt ingripande av något av de Baltiska länderna är helt uteslutet. Det mest troliga i det fallet är att Ryssland kommer att välkomna de som vill fly till Ryssland, liksom de nästan en miljon rysk-talande som flytt från Ukraina till en ny tillvaro i Ryssland.

De baltiska ländernas medlemskap i NATO flyttar endast risk-tröskeln för ett Ryskt militärt angrepp från helt uteslutet till helt omöjligt.

Ändå så är det just denna hotbild (d v s att Sverige skulle bli indraget i ett krig i Baltikum mellan Ryssland och NATO) som målas upp som den mest sannolika för oss att försvara oss emot.

Detta scenario beskrivs på ett övertygande sätt av Karlis Neretnieks i video-utdraget nedan från en SVT- dokumentär om Sveriges nedrustning. Observera hur han börjar sitt hotscenario med att ”händer det något i Baltikum så måste NATO ingripa”, utan att säga någonting om vilka ”händelser” som skulle kunna leda till ett ingripande från NATO och sannolikheten för dessa.

Det som förvånar mig mest är hur enkelt det är för både äldre och yngre NATO-anhängare att få gehör i Svensk massmedia för denna lättvindiga analys av hotbilden mot Sverige.

Det verkar som om all rim och reson har försvunnit i debatten och ersatts av en blind rädsla för Ryssland.

Eller är det så att debatten styrs av helt andra krafter? Krafter som inte förbereder ett försvar av Baltikum utan i stället smider planer för att använda Baltikum för ett militärt anfall mot Ryssland.

Neretnieks, med sin långa erfarenhet, kan inte hävda att vilsefördhet, så hans engagemang måste bygga på en agenda. Är den agendan endast är att få med Sverige i NATO, eller innehåller den också kännedom om planerna för en attack mot Ryssland?

I ett sådant scenario så är NATOs kontroll av Gotland och Öresund av stor betydelse. Ett Sverige i NATO skulle därför bespara USA och NATO den politiska förlust det vore att behöva tvinga sig till denna kontroll.

Ett krig mellan Ryssland och NATO kommer så gott som helt säkert starta med en ”Svart  svan” händelse, förmodligen med kärnvapen inblandade.

Kriget kommer i varje fall snabbt att eskalera till användning av kärnvapen.

Av någon anledning så finns denna, mycket troliga, möjlighet, inte med i experternas analys. I alla fall inte i den som de framför i Svensk massmedia.

Man kan bara hoppas att Sveriges underrättelsetjänst har ett mera fullständigt underlag för sina briefingar till Regeringen.

Den elit som idag kontrollerar USA/EU/NATO, har, i sitt slutspel, ingen användning för ett självständigt Sverige (eller Finland eller något annat land i Europa heller, för den delen). De är endast ute efter kontroll av Rysslands naturtillgångar.

De har därför inga som helst skrupler emot ett kärnvapenkrig som utplånar 60 miljoner människor i Norden och Europeiska delen av Ryssland.

Varför är de, ofta citerade, säkerhetspolitiska experterna i Sverige blinda för detta scenario? Det har ju trots allt beskrivits i ett flertal Amerikanska strategi-dokument.

Borde inte Sverige göra sitt yttersta för att minska riskerna i stället för att öka dem genom en krigshetsande säkerhetspolitik  byggt på en förvrängd hotbild som, medvetet eller omedvetet, lägger tillrätta för den globalistiska elitens plan för världshegemoni?

Similar Posts

2 Comments

 1. > “Man kan bara hoppas att Sveriges underrättelsetjänst har ett mera fullständigt underlag för sina briefingar till Regeringen.”

  Jag frågade en bekant som arbetat på must och försvarshögskolan hur han trodde att Rysslands hotbild ser ut. Han hajade till, som om frågan var helt ny för honom, och svarade att den handlade om etnisk separatism.
  Till och med vanligt folk förstår vad nato’s inringning innebär, några har också läst in sig på kopplingen mellan missilförsvar och first strike.

  Robert Parry på consortiumnews.com har skrivit mycket om grupptänk.

  Jag tror man kan få en ganska bra indikator på kvaliteten av briefings om man tittar på Margot Wallström. Hon är efter all förmodan en hederlig och uppriktig person som inte skyr kontroversiella uttalanden, och också får betala för det. Ibland baseras de på alldeles riktiga (men obekväma) iakttagelser och ibland är hon naiv eller fullständigt missinformerad. Ett exempel på det senare är hennes emotionella uttalanden om att “Assad använt gas mot sina egna”, detta sker ett år efter att Seymour Hersch blottlagt Turkiets inblandning i gasattacken och samtidigt som en Turkisk parlamentsledamot riskerar åtal för förräderi efter att ha avslöjat en rättsundersökning som blottlagt denna. Som propagandistisk talking-point har den fyllt sin funktion men är nu obsolet och bär en kostnad.

  Sådana informationsmässiga grodor får henne att framstå som åtlöje, av det kan man sluta sig till att det finns allvarliga brister i hennes informationskanaler och hos hennes medarbetare.

Kommentera