Syrian Russian Centre for Reconcilidation
Ryssland under attack

Försoning – Rysslands Hemliga Vapen i Kriget Mot Terrorismen

Rysslands Hemliga Vapen i Kriget Mot Terrorismen

Ryssland, under ledning av dess President Putin, har ett hemligt vapen i kampen mot terrorismen.

Vapnet är egentligen inte direkt hemligt utan mera dolt för våra ögon bakom den anti-ryska propagandarökridån från huvud media i väst (MSM).

Det är heller inget vapen som dödar eller förstör utan snarare läker och bygger upp.

Rätt hanterat så ger detta vapnet inte bara kortsiktiga resultat, utan också mycket långsiktiga.

Rysslands bästa vapen i kampen mot terrorism heter Försoning (eng. Reconciliation).

Rysslands bästa vapen i kampen mot terrorism heter Försoning (eng. Reconciliation)

Anledningen till att detta ”vapen” inte är mera känt i Sverige är att det inte passar in i den (hot)bild av Ryssland som huvud massmedia försöker teckna för oss.

President Putin började användas ”Försoning” som ett kortsiktigt vapen och långsiktigt skydd mot terrorism under det andra kriget i Tjetjenien som startade 1999.

Det första (moderna) kriget i Tjetjenien, 1994-1996, fördes med traditionella metoder, men, lika lite som det lyckades för USA i Vietnam, Iraq, Libyen eller Afghanistan, så lyckades heller inte Ryssland bomba bort terroristerna från Groznyj.

Mer eller mindre odiskriminerande bombningar som drabbade civilbefolkningen, gjorde i stället att terroristerna fick alltfler sympatisörer.

Putin förstod detta, men han visste också att majoriteten av det Tjetjenska folket inte önskade leva under de strikta sharia lagar och interna terror som de internationella wahabist terroristerna införde.

Han förstod också att Ryssland aldrig skulle kunna skapa långsiktig fred genom att hålla Tjetjenien (och Dagestan) kvar i den Ryska Federationen med våld.

Försoningen som ledde till återbördandet av Tjetjenien i Ryska Federationen i 2003 ägde rum mellan olika grupperingar och klaner inom Islam. Försoningen mellan Ryssar och Tjetjener ägde rum, men hade faktiskt minst betydelse.

Mest betydelsefull var försoningen mellan olika muslimska folkgrupper i Tjetjenien, Dagestan och andra republiker i Nord Kaukasus mot den importerade wahabismen och jihadismen.

Detta var en gigantisk uppgift, speciellt med tanke på de enorma resurser som CIA spenderade på att blåsa upp konflikten mellan Sunni och Shia.

De allra flesta muslimer, inte bara i Nord Kaukasus utan i hela Ryssland (ca 16 miljoner, varav 2 miljoner enbart i Moskva) är Sunni och Wahabismen är en avart av Sunni-islam, som frodas i, framförallt, Saudi-Arabien.

Rysslands långa tradition av expertis på olika strömningar inom islam och mellanösterns geopolitik hjälpte till med att förstå spelet och åstadkomma försoningen.

Ekonomiska morötter spelade också en stor roll, som överallt i världen.

Video-klippet nedan, beskriver hur Putin rekryterade lokala muslimska ledare, framförallt Akhmed Kadyrov, och den inhemska befolkningen för att hjälpa till driva ut de wahabistiska terroristerna from Tjetjenien och Dagestan.

Det är mot denna bakgrund som vi också ska se och förstå den stora grad av självstyre som de muslimska republikerna har i den Ryska Federationen.

Ja, det kostar Moskva pengar. Ja, det gör att Moskva får ta emot kritik från humanitära NGO’s och journalister från ny-liberal media som stöder wahabism (inte minst svensk huvudmedia).

Men, det är ändå oändligt mycket billigare än att föra ett ständigt krig som inte går att vinna.

Vid President Putins senaste ”presser”, så ställde chefredaktören för den liberala oppositions-radiokanalen ”Govorit Moskva” en fråga om Putins inställning till ”självsvåldet” hos den Tjetjenske ledaren, Ramzan Kadyrov.

Svaret från Putin visar klart hur han ser på förhållandet mellan Moskva och Tjetjenien och andra muslimska republiker med hög grad av självständighet. (Lyssna på simultanöversättning till Engelska. Ingen text)

Försoning, också i Syrien.

Putins försoningsstrategi fungerade i Ryssland, och den verkar fungera också i Syrien.

Det är lätt att se Rysslands påverkan på den Syriska policyn för försvaret mot Wahabi jihadisterna.

Sedan Rysslands militär kom till Syrien, efter inbjudan av Syriens President Bashar Assad, så har regeringstrupperna lyckats vända 4 års av förluster till ett år av segrar på så gott som alla fronter.

I intervjuklippet nedan, så förklarar Assad för en Schweizisk journalist, sina grundläggande principer för att vinna kriget mot terroristerna. (Lyssna på intevjun på Engelska. Ingen text)

Som ni hör så är försoning, dvs att få syrier som av olika skäl förletts ansluta sig till terroristerna, att lägga ner sina vapen eller, t o m, byta sida och slåss för den lagliga regeringen, en av de två viktigaste pelarna Assads anti-terrorist policy.

Den andra pelaren är, naturligtvis, att bekämpa terroristerna.

Syrian Russian Centre for ReconcilidationRyssland har uppenbart hjälp till med att resa båda dessa pelare. De har t o m bildat ett ryskt Centrum för Försoning, vars resultat redovisas regelbundet av det ryska försvarsdepartementet.

Det ryska flygvapnet har fått mest publicitet. Dess insatser har svängt kriget mot terroristerna i Syrien till regeringens fördel.

Den ryska träningen och beväpningen av den syriska militären har inte uppmärksammats i lika hög grad.

Här är dock några bilder som visar på hur försoning och utbildning av själv-försvars styrkor (hemvärn) hjälper till att frigöra mera kvalificerade styrkor för offensiva uppgifter.

Kan försoning, i kombination av oskadliggörandet av radikaler, inom Islam, i framtiden minska hotet från terrorister?

President Putin har visat att försoning har varit till stor hjälp för att skapa stabilitet i Ryssland.

President Assad är på god väg att bevisa det också i Syrien.

Men så länge som globalisterna som styr i västvärlden och i flera länder i Asien, envisas med att använda terrorister för att nå sina geopolitiska mål, så går ingen säker.

Som Putin säger i dokumentärfilmen ”President”: ”Om inte den civiliserade världen hjälps åt med att bekämpa terrorism, utan någon i stället beväpnar dem och uppmuntrar splittring mellan eller inom religioner för att nå egoistiska geopolitiska mål, så kommer världen aldrig att bli säker.”

Putin säger också att det inte går att förhandla med terrorister och att det är en farlig tanke att tro det går att kontrollera dem. ”Förr eller senare så kommer de att vända sig emot de som skapat dem.”

Även om massmedia fortfarande försöker dölja sanningen så är vid det här laget helt klart för de flesta vilka Putin syftar på.

Putins strategi för terroristbekämpning har därför tre grundpelare (i tillägg till Försoning).

  1. Bekämpa terrorismen genom militärt stöd till de nationer som drabbas.
  2. Bevisa för så många som möjligt vilka som skapar och beväpnar terroristerna för att på så sätt angripa problemet ”utifrån”.
  3. Få muslimska ledare att ”självsanera” bort jihadismen (i princip wahabismen), eftersom grogrunden för terrorismen främst ligger i radikalisering inom Islam.

De två första strategierna är idag helt uppenbara genom Rysslands militära agerande i Syrien och genom Putins tal i olika forum.

Den tredje strategin är inte lika allmänt känd.

En rapport: ”Are Wahhabis Sunnis? Chechnya Conference and Saudi anger…” av Eruditeblogger om en konferens i Groznyj, Tjetjeniens huvudstad, ger dock en hint.

Rapporten beskriver hur 20 lärda Sunni ledare samlades, på initiativ av Tjetjeniens ledare, Ramzan Kadyrov, för att diskutera ” who are the real Sunnis?” vilket skall tolkas som att skapa en rörelse inom Sunni mot den radikala wahabismen.

Noterbart är att ingen representant från Saudi-Arabien var inbjuden. Vilket, som förväntat, skapade starka reaktioner från det wahabistiska Saudi-Arabien och deras närmaste allierade i MÖ, Qatar.

Mycket tyder på att Egypten kan komma att ansluta sig till kampen mot wahhabismen i Syrien.

Rekommenderar varmt att läsa hela artikeln av Eruditeblogger bakom länken ovan. Den ger en bra bakgrund till vad som är vad inom Islam. Den ger också en hint till varför Ryssland och Egypten nu närmar sig mer och mer.

Putin försöker alltså bekämpa terrorismen genom att skapa enighet hos en majoritet av Sunni att bekämpa wahabismen internt.

Putin bekämpar terrorismen genom att skapa enighet hos en majoritet av Sunni att bekämpa wahabismen internt.

USA och deras vasaller i väst, med Sverige som en av dem, stöder wahabisterna i Saudi-Arabien i deras Jihad. En Jihad som USA försöker styra mot Ryssland, men, precis som Putin varnat för, inte går att kontrollera.

För rättvisans skull måste det påpekas att det inte är USA som främjar terrorismen, utan snarare de globalister som kontrollerar USA och Israel.

USAs och deras allierades (Bush: ”Den som inte är med oss är med terroristerna”) ”krig mot terrorismen” efter 9/11 2001, var i själva verket till för att skapa FLERA terrorister, inte färre. Se mitt tidigare inlägg: Det 30-åriga kriget mot Ryssland

Radikaliseringen inom Islam kräver starka ledare, typ Saddam Hussein i Irak och Gaddafi i Libyen för att hållas i schack.

Att störta sådana ledare och deras system, var nödvändigt för att skapa det kaos som krävs för att radikalisera fler och fler muslimer.

Muslimska Brödraskapet och deras ”Arabiska Vår”, skapades av globalisterna. Liksom olika NGOs för stödjande av färg-revolutioner runt om i världen.

Det är naturligtvis inget sammanträffande att samma NGO finansiär (Soros) som ligger bakom färgrevolutionerna, också hjälper till att skeppa ”flyktingar” till Europa. Hur många av dessa flyktingar är i själva verket wahabister hitsända av Muslimska Brödraskapet?

Ryska myndigheter har förmodligen världens näst största register över enskilda terrorist-ledare. (Det största finns hos CIA/MI6/Mossad som har utbildat dem).

Ryska försök att dela med sig av sin vetskap om terrorister har tyvärr haft motsatt effekt. I stället för att övervakas, har de utnyttjas för att användas mot Ryssland. Vilket, i sin tur, har lett till bakslag, t ex i fallet med ”Boston-bombarna”.

Om Svenska myndigheter verkligen kunde se den potentiella faran med tusentals sovande Wahabi/jihadister i Sverige, så borde de vara intresserade i ett samarbete med ryska myndigheter.

Tyvärr så styrs Sverige av globalister, vars mål är att ta kontrollen också över Ryssland, med hjälp av terrorister OCH den s. k. liberala oppositionen (som, i princip, är färgrevolution NGOs beskrivna ovan).

Med hela denna bakgrund är det ingen överraskning att journalister hos den svenska huvud mass-median aktivt stöder såväl öppna gränser, ökad nationell skuldsättning samt en nidbild av Putins Ryssland.

Det är dock mera förvånansvärt att så många militärer och analytiker faller för denna charad och skriker på att låta Sverige ockuperas av globalismens militära arm, NATO.

Similar Posts

Kommentera